Di tích Đình Đại Càn – Cù Lao Chàm

Đình Đại Càn Cù Lao Chàm nằm ở Xóm Giữa thuộc thôn Bãi Làng. Do ảnh hưởng gió bão và chiến tranh, đến nay Đình Đại Càn bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng đình, bức bình phong hình cuốn thư, một trụ biểu, một tấm bia đá với hoa văn rồng mây mang phong cách hậu Lê đã bị bào mòn chỉ còn sót lại một số chữ.

Di tích Đình Đại Càn – Cù Lao Chàm

Theo những chữ còn sót lại trên văn bia cho biết đình được xây dựng vào thời nhà Lê, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 22 (năm 1761).

Theo hồi cố từ các vị cao niên cùng những dấu vết hiện tồn cho biết trước đây ngôi đình có quy mô rất lớn, được xây dựng theo kiểu 3 gian 2 chái, có tiền đường và hậu tẩm. Trong đình có bố trí các gian thờ lớn để thờ các vị thần như Đại Càn Quốc gia Nam Hải Tứ vị Thánh nương (Đây là vị nữ thần thường hiển linh cứu giúp những tàu thuyền gặp nạn trên biển, bảo vệ bình an cho người dân, có tên gọi dân gian là bà Đại Càn), Nam Hải Cự tộc Ngọc Lân Tôn thần, đồng thời phối thờ Tiền hiền, Ngũ Hành Tiên Nương.

Di tích đình Đại Càn là một minh chứng lịch sử, cung cấp nhiều tư liệu quý cho các nhà khoa học về lịch sử dân cư, về văn hoá tín ngưỡng miền biển, vùng đảo Cù Lao Chàm.