Lặn Ngắm San Hô Cù Lao Chàm Bằng Gì?

Lặn Ngắm San Hô Cù Lao Chàm Bằng Gì? có các loại hình lặn san hô chủ yếu tại đảo Cù Lao Chàm sau:

  • Lặn bằng các công cụ chuyên dụng như: kính lặn, mặt nạ, chân vịt và ống thở
  • Lặn bằng bình khí tài (Bình Oxy)
  • Lặn bằng phương thức đi bộ trong lòng biển (Seatrek Cù Lao Chàm)

Lặn Ngắm San Hô Cù Lao Chàm

Đa số khách du lịch tham quan Tour Cù Lao Chàm đều phải thán phục về San hô tại đây. Với các nhu cầu trên Tour Cù Lao Chàm có các dịch vụ phục vụ du khách lặn ngắm san hô như sau:

  • Dịch vụ lặn ngắm san hô Cù Lao Chàm: Snorkeling “Lặn cạn: Bao gồm mắt kính, ống thở, Chân vịt. Lặn cạn từ 1m – 2m”
  • Dịch vụ lặn ngắm san hô Cù Lao Chàm: Diving “Lặn sâu: Bao gồm bình dưỡng khí, mắt kính, ống thở, Chân vịt, hướng dẫn viên dạy lặn. Lặn sâu từ 1m – 5m”
  • Dịch vụ lặn ngắm san hô Cù Lao Chàm: Đi bộ dưới biển “Lặn sâu: Bao gồm bình dưỡng khí, mắt kính, ống thở, Chân vịt. Lặn sâu từ 1m – 5m”